+การเมือง

“วิทยา คุณปลื้ม” แกนนำ “กลุ่มเรารักษ์ชลบุรี” มั่นใจผลงาน จะกวาดที่นั่งส.อบจ.ขลบุรี ครบทุกเขต

เหลือเวลาราวสองสัปดาห์ คนชลบุรี จะได้ตัดสินอนาคตของตัวเอง ในการเข้าคูหาใช้สิทธิเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ส.อบจ.ชลบุรี) ทั้ง 42 เขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ทำให้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา บรรยากาศหาเสียงของบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นไปอย่างคึกคัก

ทั้งนี้ นายวิทยา คุณปลื้ม ผู้สมัครนายก อบจ.ชลบุรี เบอร์ 1 แกนนำกลุ่มเรารักษ์ชลบุรี พร้อมด้วยนายเรวัตร ผลลูกอินทร์ อดีต รองนายก อบจ.ชลบุรี นำทีมงานผู้ สมัครสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เบอร์ 1 เขตอำเภอบางละมุงทั้ง 9 เขต ประกอบด้วย นายทองหล่อ อ่ำผึ้ง นายนคร ผลลูกอินทร์ นายยะยา เซ็นสุรีย์ นายพรเทพ นพรุจกุล นายวิชิต ชาญชัยยุทธศักดิ์ นายวิวัฒน์ หอมปลื้ม นายปารเมศ ประกอบธรรม นายแมน อินทรพิทักษ์ และนายสกน ผลลูกอินทร์ เปิดแถลงนโยบายและการตอบรับของประชาชนในการหาเสียงในช่วงที่ผ่านมาว่า ในนามแกนนำของกลุ่มเรารักษ์ชลบุรี การลงสมัครของกลุ่มไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด และมีการคัดสรรตัวบุคลที่เป็นคนทำงาน มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเข้าถึงประชาชน โดยคัดเลือกจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในกลุ่มไม่ได้เลือกจากการพิจารณาเพียงลำพัง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง ซึ่งแต่เดิมมีผู้สมัคร 7 คน แต่ได้เพิ่มเป็น 9 คน และยังมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้สมัครบางเขตเลือกตั้งด้วย เรื่องนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทางกลุ่มต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพมาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างรอบคอบแน่นอน เนื่องจากพื้นที่นี้ครอบคลุมเมืองพัทยาซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่ในอดีตที่ผ่านมาทาง อบจ.ชลบุรี ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการประสานงานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนทั้งงบประมาณ และโครงการต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนมาอย่างยาวนาน

นายวิทยา กล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมาในฐานะผู้สมัคร นายก อบจ.ชลบุรี และแกนนำกลุ่มเรารักษ์ชลบุรี ได้ลงพื้นที่หาเสียงกับพี่น้องประชาชนทั้ง 41 เขตเลือกตั้งมาอย่างต่อเนื่อง เว้นเพียงเขตเดียวที่ไม่ได้ส่งผู้สมัครคือเขตอำเภอบ่อทอง เนื่องจากเป็นกลุ่มทำงานกลุ่มเดียวกันแต่มีการขอลงสมัครในฐานะทีมอิสระ ซึ่งก็พบว่าจากการเข้าพบพี่น้องประชาชนได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี เพราะตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ทำงานตรงนี้มาพูดได้ว่ามีการทำงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยร่วมประสานกับ อปท.ทั่วทั้งจังหวัดในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเข้าถึงเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี มีสุขอนามัยที่ดี และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญอย่างครบครัน จนถึงขณะนี้จึงมั่นใจว่าทั้ง 41 เขตเลือกตั้งทีม “เรารักษ์ชลบุรี” น่าจะได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชนครบทั้งหมดแน่นอน

ขณะที่การลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้มีทีมอื่นๆ ลงสมัครแข่งขันกันอย่างคึกคักนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะระบอบประชาธิปไตยจะได้มีความสมบูรณ์ และทุกกลุ่มก็มีนโยบายที่ดีที่น่าสนใจ ส่วนใครจะได้หรือไม่นั้นคงเป็นเรื่องของเสียงจากประชาชนที่จะเป็นผู้ตัดสิน ส่วนกรณีที่มีกระแสว่าอยากเปลี่ยนคนทำงานบ้างเพราะมองว่าเป็นเรื่องของ “การผูกขาด” ทางการเมืองนั้น ส่วนตัวมองว่าคงไม่ใช่ เพราะทุกครั้งกลุ่มเรารักษ์ชลบุรี ไม่ได้มาด้วยการใช้วิธีการอื่นใด แต่การได้มาซึ่งที่นั่งนั้นมาจากเสียงของประชาชน 100% ดังนั้นการผูกขาดคงไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่ประชาชนคงมองเห็นว่ากลุ่มเราเป็นกลุ่มคนทำงานที่จริงจังและมีผลงานฝากไว้มากมายและอยากให้มาสานงานต่อเพื่อให้จังหวัดชลบุรีรุดหน้าไปมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเขตอำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา ที่มีการตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ EEC ด้วยเหตุนี้การผูกขาดคงจะเรียกได้ว่าเป็น “การผูกขาดจากหัวใจของประชาชน” มากกว่าจึงจะถูกต้อง อย่างไรก็ตาม อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียงในการเลือกตั้งของ อบจ.ชลบุรี ที่กำลังจะมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ เพื่อเลือกคนดีเข้ามาทำงานและพัฒนาจังหวัดชลบุรีไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น.