วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-ชุมชน

กลุ่มจิตอาสาตำบลบางละมุงรวมพลังพัฒนาท้องถิ่น ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9-ร.10

ที่บริเวณตลาดโรงโป๊ะ (21 พฤศจิกายน 2562) นายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นำทีมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเหล่าบรรดาจิตอาสาพระราชทาน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตำบลบางละมุง ให้เกิดความสวยงาม สะอาดตา ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงสร้างความสมัครสมานสามัคคีในทุกหมู่เหล่า

ทั้งนี้กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า ด้วยการทำความสะอาดพื้นตลาด โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางละมุง ได้ฉีดน้ำล้างถนน ก่อนที่บรรดาจิตอาสาจะใช้ไม้กวาด ถูพื้นตลาดร่วมกัน จากนั้นทางคณะผู้บริหารยังได้พบปะเพื่อรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในทุกชุมชน

การทำกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากพลังจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังมีหน่วยงานราชการ อาทิ เจ้าหน้าที่กองช่างได้เข้ามาซ่อมไฟฟ้าตามทาง ซ่อมถนน และตัดกิ่งไม้ตามทางสาธารณะ กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยุง เก็บขยะในพื้นที่และ กวาดถนน สำนักปลัดเทศบาล ล้างถนน ตรวจเช็คถังดับเพลิง และทาสีสัญลักษณ์จราจร ส่วนกองคลัง จัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ และให้ความรู้เรื่องภาษี กองวิชาการและแผนงาน แจกคู่มือแก้ปัญหาประชาชน รวมถึงแนะนำเรื่องการติดต่อหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหา และกองการศึกษา เยี่ยมบ้านเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง