ทต.หนองปลาไหลจัดกิจกรรมจิตอาสาบิ๊กคลีนนิ่ง “สำนักสงฆ์ทอนพันเทพ”

เมื่อวันที่27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และกลุ่มจิตอาสา ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสำนักสงฆ์ทอนพันเทพ ตามโครงการ Big Cleaning Day ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดขึ้นเป็นประจำในทุกเดือน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มต้นที่การกวาดลานกว้างของสำนักสงฆ์ ลานจอดรถบริเวณรอบๆ ร่วมกันเก็บขยะ กวาดลานวัด ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาทับสายไฟและยื่นออกมาบดบังทัศนียภาพที่สวยงาม โดยโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่หนองปลาไหล เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือ ร่วมทำกิจกรรมเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนตำบลหนองปลาไหล