-กองทัพเรือชุมชน

กอ.รมน.ระยอง ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงกระทำผิดกฏหมายในทะเล

ระยอง (27 พ.ย.63) น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ร.น.รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2/รอง ผอ.รมน.จังหวัดระยอง (ทหาร) มอบหมายให้ น.อ.พิสันต์ รามนุช ร.น. รองหัวหน้าฝ่ายประสานความมั่นคง กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ กอ.รมน.จังหวัดระยอง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดระยอง บูรณาการหน่วยใน ศรชล. ภาค 1 ร่วมตรวจเรือประมงและแรงงานในกิจการประมงกลางทะเล ครั้งที่ 1/2564 ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเพ ต.เพ อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง

ผลการตรวจเรือประมงกลางทะเลพบลูกจ้างเรือประมง รวม 26 คน แยกเป็นคนสัญชาติไทย 16 คน เมียนมา 1 คน กัมพูชา 9 คน โดยสุ่มตรวจเรือประมง จำนวน 5 ลำ ได้แก่ เรือสินอรรณพ 13 ขนาดเรือ 46.89 ตันกรอส เรืออวนครอบหมึก ลูกเรือ 4 คน (ไทย 3 กัมพูชา 1) เรือ ช.สินชัย 5 ขนาดเรือ 39.34 ตันกรอส เรืออวนครอบหมึก มีลูกเรือ 5 คน (ไทย 2 กัมพูชา 3 ) เรือ จ.พรสมจิต 2 ขนาดเรือ 41.08 ตันกรอส อวนครอบหมึก มีลูกเรือรวม 5 คน (ไทย 5 คน ) เรือมนต์จินดา 5 ขนาดเรือ 41.15 ตันกรอส เรืออวนครอบหมึก มีลูกเรือรวม 7 คน (ไทย 2 กัมพูชา 5 คน) และ เรือขวัญชัย 8 ขนาดเรือ 43.34 ตันกรอส เรืออวนครอบหมึก มีลูกเรือรวม 5 คน (ไทย 4 คน เมียนมา 1 )

สรุปผลการตรวจเรือประมงทะเลครั้งที่1/64 ไม่พบว่ามีการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด การตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ อุปกรณ์ความปลอดภัย ใประกาศนียบัตรคนใช้ เครื่องจักรยนต์ ม.258 ใบอนุญาตประมงพาณิชย์ การใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำ และที่เกี่ยวข้อง เรือประมงทุกลำได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และไม่พบการใช้สารเสพติด แต่อย่างใด
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน