ภาพข่าว

ทรภ.1 และชมรมภริยาฯ รับมอบเงินและสิ่งของจากกลุ่มนักธุรกิจจีน เมืองพัทยา เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 17พ.ย.2563 พลเรือโท โกวิทย์ อินทร์พรหม ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ และ นางนุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนกลุ่มนักธุรกิจชาวจีน เมืองพัทยา นำโดย นายอาหย่ง หวง (Ayong Huang) ผู้จัดการสนามมวย JF Boxing ผู้จัดการนักมวยโปรโมเตอร์มวย ผู้จัดการพุ่มพันธุ์ม่วง อาหย่งยิม และผู้บริหาร KTV รีสอร์ต และสถานบันเทิงในเขตเมืองพัทยา ตลอดจนผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่เดินทางมาเพื่อมอบเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมมูลค่า 100,000 บาท เพื่อให้ทัพเรือภาคที่ 1 และชมรมภริยาทหารเรือฯ นำไปเพื่อบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ในการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ งานด้านกิจการพลเรือน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

นายอาหย่ง หวง ผู้บริหาร และผู้จัดการสนามมวย JF Boxing เมืองพัทยา กล่าวว่า ตนและครอบครัวได้เข้ามาประกอบธุรกิจในแผ่นดินไทย ได้ระลึกถึงพระคุณอย่างใหญ่หลวงที่ประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว ที่พัก และอื่นๆ ได้เห็นว่าทหารเรือไทย ได้ประกอบกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือ กิจกรรมสาธารณกุศล การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งการจรรโลงพระพุทธศาสนา และที่สำคัญ ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ได้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดแนวเขตอ่าวไทยตอนบน และเมื่อมาอยู่เมืองไทย พบว่าประเพณีไทยมีการสร้างบุญกุศล ด้วยการทำบุญ ด้วยการบริจาค และเป็นผู้ให้ จึงมีความเชื่อมั่นว่าการทำบุญ การบริจาค จะส่งเสริมให้ทำกิจการรุ่งเรือง และมีความเจริญทางด้านจิตใจ และถือว่าเป็นการตอบแทนแผ่นดินไทย จึงได้แบ่งปันจากผลประกอบการ ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้ทหารเรือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ปฎิบัติงานด้านกิจการพลเรือนได้มากขึ้น.
นิราช/ยันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี