-บริหารท้องถิ่น

นายกเล็กหนองปรือ ชวนคนในชุมชนร่วมพัฒนาพื้นที่ ออกมาใช้สิทธิเลือก “คณะกรรมการชุมชน” 15 พ.ย.นี้

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนอปรือ กล่าวถึงความสำคัญของคณะกรรมการชุมชน พื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ หลังจากคณะกรรมการรุ่นที่ 4 หมดวาระลง และเปิดรับสมัครคณะกรรมการชุมชนรุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 15-22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มีชุมชนที่ส่งใบสมัครแล้ว 33 ชุมชน และชุมชนที่ไม่ส่งใบสมัคร 12 ชุมชน , ชุมชนที่มีการเลือกตั้ง 4 ชุมชน ประกอบไปด้วยชุมชนหนองใหญ่ ,ชุมชนวัดสุทธาวาส ,ชุมชนพัทยารุ่งเรือง และ ชุมชนเอื้ออาทร (เนินพลับหวาน)

ทั้งนี้ในการทำงานของคณะกรรมการรุ่นที่ 1-4 ที่ผ่านมา สามารถทำงานควบคู่ไปกับเทศบาลและช่วยเหลืองานเทศบาลได้เป็นอย่างดี หลังจากที่ทางเทศบาลหนองปรือได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง ทำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมดวาระลงไปด้วย และเกิดคณะกรรมการชุมชนขึ้นมา ทำหน้าที่เสมือนกำนันผู้ใหญ่บ้านในการประสานความร่วมมือและประสานการแก้ไขปัญหาระหว่างประชาชนกับเทศบาล ซึงที่ผ่านมาคณะกรรมการชุมชนทั้ง 4 รุ่น สามารถทำได้ดี และทางเทศบาลมีการนำคณะกรรมการชุมชนไปเสริมความรู้ด้วยการอบรมในด้านต่างๆ มาโดยตลอด จนสามารถที่จะช่วยงานเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงเรื่องของการผลักดันโครงการต่างๆ ที่ชุมชนต้องการ

ดังนั้นใน วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายนนี้ จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้ง 4 ชุมชน ที่ต้องมีการเลือกตั้ง ประกอบไปด้วย ชุมชนหนองใหญ่ , ชุมชนวัดสุทธาวาส , ชุมชนพัทยารุ่งเรือง และ ชุมชนเอื้ออาทร ให้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนโดยพร้อมเพรียงกัน.