-บริหารท้องถิ่น

เที่ยวได้อุ่นใจ! อปพร.หนองปรือพร้อมจัดกำลังดูแลความปลอดภัย งานเดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนียวเหลือง

ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมือหนองปรือ นายนิยม เที่ยวธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมี อปพร.ทม.หนองปรือ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ในการประชุมฯ มีการพูดคุยเรื่องการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในงานเดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนียวเหลือง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ เป็นวันแรก โดยจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เป็นกะ กระจายตามจุดต่างๆ ที่มีประชาชนมาเที่ยวงานและการจราจรหนาแน่น

ทั้งนี้ งานเดิน กินเที่ยวฯ จะมีการปิดถนนตั้งแต่บริเวณแยกสุทธาวาส ไปจนถึงบริเวรณแยกมิตรกมล ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และจะมีการจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เริ่มวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นวันแรก

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังหารือเรื่องโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสรรหาสมาชิก อปพร.รุ่นใหม่ เข้ามาเสริมทัพในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะกำลังเจ้าหน้าที่อปพร.ปัจจุบัน มีจำนวนน้อยลง เนื่องจากหลายคนต่างมีภารกิจที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ โดยที่ประชุมฯ ได้หารือถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรม เพื่อให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุด.