-บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นเทียบท่าเรือเร็วหาดตาแหวนเสียหายจากพายุคลื่นลม

นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงชัย รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักการช่างเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา เดินทางไปยังเกาะล้าน เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเสาเข็มสปันยึดทุ่นท่าเทียบเรือเร็วรับส่งประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ป่วยบริเวณหาดตาแหวน ได้รับความเสียหายจากคลื่นลม และการพัฒนาเกาะล้านสู่การเป็น NEO เกาะล้าน หรือเกาะล้านโฉมใหม่ หลัง EEC เลือกให้เป็นพื้นที่ในแผนของการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวทางทะเลของภาคตะวันออก ร่วมกับเกาะสีชังและเกาะเสม็ด

นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงชัย รองปลัดเมืองพัทยา เปิดเผยว่า หลังจากได้รับมอบนโยบายจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเกาะล้านสู่การเป็นเป็น NEO เกาะล้าน หรือเกาะล้านโฉมใหม่ โดยได้เน้นย้ำเรื่องการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวหลัก รวมไปถึงแหล่งชุมชนของเกาะล้าน ให้มีความสะอาด และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้รับความประทับใจ ทั้งนี้จากการไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บนเกาะล้านพบว่าเจ้าหน้าที่แขวงเกาะล้านได้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายไปแล้ว พร้อมจะนำปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานไปรายงานให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป

นอกจากการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เกาะล้านแล้ว ยังเป็นการไปแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรื่องของเสาเข็มสปัน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ยึดทุ่นHDPE ท่าเทียบเรือเร็วรับ-ส่ง ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ป่วย บริเวณหาดตาแหวน ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดตาแหวนติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือ เกาะล้าน เมืองพัทยา ที่ดำเนินการมาแล้วประมาณ 2 ปี ได้รับความเสียหายจากพายุคลื่นลมพายุ ทำให้เสาเข็มที่ล็อคทุ่นหัก จึงเร่งติดตามแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยทุนดังกล่าวยังอยู่ในระยะประกันกับผู้รับจ้าง ที่พร้อมจะแก้ไขซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม

นายเกียรติศักดิ์ เปิดเผยอีกว่า สำหรับแนวทางการแก้ไขเสาเข็มยึดทุ่นดังกล่าวนั้นมี 2 แนวทาง คือ 1.ใช้แบบเดิมที่ได้ก่อสร้างตามที่ออกแบบไว้ และ2.ติดตั้งเสาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร แผ่นเหล็กมีความหนา 9-12 มิลิเมตร เทคอนกรีตลงไปในแผ่นเหล็กแล้วนำมาติดตั้งความยาว 20 เมตร สำหรับแนวทางที่เมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่สำนักการช่างได้เสนอทางผู้รับจ้างจะต้องนำไปพิจารณาในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเปรียบเทียบกับแบบเดิมที่ดำเนินการตามสัญญากับแบบใหม่ว่าค่าใช้จ่ายแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน หากไม่แตกต่างและการดำเนินการตามทางเลือกที่เมืองพัทยาเสนอมีความคงทนแข็งแรงกว่าก็พร้อมจะดำเนินการต่อไป.