+ชุมชนสิ่งแวดล้อม

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดBig Cleaning day ร่วมทำความสะอาดอาคารบ้านพักพนักงาน

ชลบุรี (5 พ.ย.2563) ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดในกิจกรรม BIG CLEANING DAY เพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบาย โครงการท่าเรือสีเขียว (Green Port) ณ อาคาร 1-5 บ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว ได้จัดทำเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ถือว่าได้ดำเนินการล่าช้ากว่าทุกปี เนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งต้องปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ในการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ในช่วงนี้ถือว่าสถานการณ์เริ่มคลีคลายลงบ้างแล้ว จึงได้จัดทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY ขึ้น

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับผู้อยู่อาศัย ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดที่พักอาศัย และพื้นที่สันทนาการโดยรอบอาคาร ถือเป็นการคืนความสะอาดให้กับพื้นที่ หลังจากที่ได้ใช้พื้นที่ ทั้งอยู่อาศัยและทำกิจกรรมมาตลอดระยะเวลา 1 ปี

โดยมีพนักงานจากทุกกอง ในท่าเรือแหลมฉบัง มาร่วมกันทำกิจกรรม ซึ่งในปกติ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดให้มีสวัสดิการในการดูแลทำความสะอาดโดยรอบอาคารที่พักอยู่แล้ว แต่กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พนักงานของท่าเรือแหลมฉบัง ให้ตระหนักถึงการร่วมกัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยจะเริ่มจาก การปลูกฝังการรักษาความสะอาด และ สิ่งแวดล้อม ที่อยู่ใกล้ตัวก่อน คือบ้านพักอาศัย.