-ภาพข่าว

ชมรม พสบ.ทร.รุ่น 1-17 เข้าแสดงความยินดี ผู้บัญชาการทหารเรือ

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ ตัวแทนสมาชิกชมรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) ตั้งแต่รุ่น 1 ถึง รุ่น 17 เข้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น ผู้บัญชา การทหารเรือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ ผบ.ทร.ยังเคยผ่านการเรียนในหลักสูตร พสบ.ทร.รุ่นที่ 8 ซึ่งถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของชมรมฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่มีผู้บัญชาการทหารเรือท่านแรก ที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้ และในการนี้ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ พสบ.ทร.รุ่น 2 เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ
ภาพ/ข่าว ปชส.สนง.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน