+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

ผอ.ททท.พัทยาคนใหม่ เตรียมจัดแคมเปญ “พัทยาวันธรรมดายิ่งน่าเที่ยว” กระตุ้นท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

นายขจรเดช อภิชาตตระกูล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยาคนใหม่ เปิดเผยถึงแนวนโยบายในการทำงานหลังรับตำแหน่งว่าสำหรับแนวนโยบายในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในปี 2564 นั้นยังคงเน้นโยบายในด้านการท่องเที่ยวที่ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 แต่ด้วยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ ในช่วงแรกจึงยังคงต้องให้ความสำคัญกับนัก ท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก แม้เมืองพัทยาจะมีชื่อเสียงในระดับสากลแล้ว แต่ยังมีอีกหลายสถานที่ที่นักท่องเที่ยวคนไทยยังไม่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวและยังไม่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยาอีกหลายแห่ง

โดยในปี 2564 ททท.พัทยา จะเน้นการนำข้อมูลและเนื้อหาที่น่าสนใจต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและสถานประกอบการของเมืองพัทยาและชลบุรีไปนำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้เกิดการเดินทางการท่องเที่ยวข้ามระหว่างภูมิภาคมายังภาคตะวันออกและเมืองพัทยามากยิ่ง ขึ้น พร้อมทั้งเติมเต็มการท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา เนื่องจากพัทยาและชลบุรีเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับ กทม. ซึ่งในช่วงวันธรรมดาจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากนัก จึงจะมีการโปรโมทการท่องเที่ยวในวันธรรมดาให้มีคุณค่ามากขึ้น ทำให้การท่องเที่ยววันธรรมดาเป็นการท่องเที่ยวสบายใจ ปลอดภัยในทุกๆด้าน อีกทั้งจะมีการชูประเด็นการท่อเที่ยวของเมืองพัทยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับพรีเมียม โดยให้แหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พักต่างๆ มีความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศ ทุกวัย และกลุ่ม เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีรายได้หมุนเวียนได้ระหว่างที่รอการเดินทางมาท่องเที่ยวของนัก ท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตามเมืองพัทยาก็ต้องมีความพร้อมอย่างดีในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับนักท่อง เที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยด้วย ซึ่งก็ต้องรอดูความเห็นชอบจากรัฐบาล และ ศบค.ต่อไป โดยหากรัฐเปิดไฟเขียว ททท.ก็พร้อมจะมีการต่อยอดเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ทันที

ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า สำหรับแคมเปญที่จะดำเนินการจะเป็นเรื่องของการท่อง เที่ยวในวันธรรมดาเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น จะมีการใช้คอนเซ็ปท์ที่ว่า “พัทยาไม่มาได้ไง” หรือ “พัทยาวันธรรมดายิ่งน่าเที่ยว” ซึ่งแคมเปญดังกล่าวจะทำให้เกิดการดึงดูดและสร้างความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวคนไทย ทั้งนี้ ร้านค้า สถานประกอบการต่างๆในเมืองพัทยาจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และง่ายต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยาและชลบุรี ส่วนการจะปรับเปลี่ยนพื้นที่เมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นยอดนิยมของกลุ่มตลาดคนไทยแทนตลาดหลักจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นถือเป็นเรื่องที่ท้าทายของ ททท.ที่จะเปลี่ยนภาพ ลักษณ์ในการสร้างความสมดุลระหว่างการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งที่ผ่านมาพบมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 80 % ต่อนักท่องเที่ยว 20 % ทั้งนี้ในปัจจุบัน ททท.ก็สามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคนไทยมาท่องเที่ยวได้ถึง 60 % ต่อ40 % แล้ว ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับตัวเลขนักท่องเที่ยวในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งในอนาคตตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีบทบาทที่สำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน แม้จะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็ไม่เกินความสามารถที่ ททท.จะช่วยปรับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวด้วยการออกไปเที่ยวเมืองไทยช่วยเมืองไทยต่อไป