เมืองพัทยาจัดเก็บขยะวันลอยกระทงปี 63 ได้มากกว่า 14 ตัน

นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้ให้ข้อมูลปริมาณขยะหลังจากเทศกาลลอยกระทงเมืองพัทยา 2563 ที่ผ่านมากับทางคณะทำงานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลและสถิติเพื่อในเป็นฐานความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา พบว่า ในเทศกาลลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2563 นี้ สามารถจัดเก็บขยะกระทงได้รวมน้ำหนักทั้งสิ้น 14.7 ตัน กว่าร้อยละ 90 เป็นกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ

ทั้งนี้ การจัดเก็บได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนร่วมกัน คือ ส่วนที่ 1.เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาสามารถจัดเก็บขยะวันลอยกระทงได้รวมน้ำหนักทั้งสิ้นประมาณ 2.2 ตัน โดยพื้นที่หลักจะเป็นชายหาดเมืองพัทยา และเก็บตกชายหาดอื่นเล็กน้อย และส่วนที่ 2 เป็นบริษัทผู้รับจ้างจากทางเมืองพัทยา ซึ่งสามารถแบ่งรายละเอียดการจัดเก็บได้เป็นชายหาดพัทยา ปริมาณน้ำหนัก 7.3 ตัน และชายหาดจอมเทียนอีกประมาณ 5.25 ตัน

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ยังเผยด้วยว่าหลังจากทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนจัดการขยะตามขั้นตอนของเมืองพัทยามตามลำดับ ในปัจจุบันความชัดเจนเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยเห็นชัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความใส่ใจในเรื่องของการยกระดับคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ภายใต้การบริหารเมืองพัทยาไปสู่ NEO PATTAYA ของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นเมืองพัทยาให้สอดรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ที่ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง