-ชุมชนสาธารณสุข

เตรียมปรับ สถานธนานุบาลเก่า เป็นศูนย์ไตเทียมฯแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยโรคไตล้นเมืองพัทยา

ที่บริเวณปากทางเข้าออกตลาดอมร นาเกลือ ( 22 ตุลาคม 2563) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เดินทางมาตรวจสอบโครงสร้างภายในของศูนย์ธนานุบาลเมืองพัทยา นาเกลือ หลังจากที่ก่อสร้างเสร็จแล้วยังไม่เคยได้ใช้งาน กลับทิ้งให้รกร้างมานากว่า 20 ปี ซึ่งคณะผู้บริหารเมืองพัทยาเตรียมนำพื้นที่ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ เปิดเป็นศูนย์ไตเทียมแห่งที่ 2 ของเมืองพัทยา เนื่องจาก ศูนย์ไตเทียมของเมืองพัทยาที่โรงพยาบาลเมืองพัทยานั้น สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้เพียงวันละ 48 คนเท่านั้นและเปิดให้บริการวันละ 3 รอบ แต่ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคไตมีเพิ่มมากขึ้น มีผู้ป่วยโรคไตที่รอรับการรักษามากกว่า 300 คน ดังนั้นทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยาจึงสรรหาสถานที่ๆ มีความเหมาะสมในการจัดสร้างศูนย์ไตเทียมแห่งที่ 2 และพบว่าสถานธนานุบาลเก่าแห่งนี้ไม่เคยเปิดใช้พื้นที่มาก่อน

นายมาโนช เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้เข้ามาตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารกับเจ้าหน้าที่สำนักการช่างไปแล้วครั้งหนึ่ง พบว่าสภาพโครงสร้างอาคารมีความสมบูรณ์ และมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ครั้งนี้จึงนำเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล มาทำความสะอาดและเก็บขยะจำนวนมากภายในอาคารออกไป ทั้งนี้หลังจากเคลียร์ในส่วนของโครงสร้างอาคารเสร็จแล้ว ทางเมืองพัทยาจะประสานไปยังภาคเอกชนที่มีความพร้อมด้านการรักษาผู้ป่วย ซึ่งเอกชนที่มีประสบการณ์การบริหารงานศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ และ ศูนย์ไตเทียมเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้ความสนใจติดต่อเข้ามา ซึ่งเมืองพัทยาเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมและสามารถทำงานร่วมกับภาครัฐได้เข้ามานำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการ และจะมีเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาพิจารณาถึงความเหมาะสมของเอกชนที่เสนอตัวเข้ามาบริหารจัดการศูนย์ไตเทียมแห่งที่ 2 ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ คาดว่าน่าจะสรรหาบริษัทที่มีความเหมาะสมได้ในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ โดยบริษัทเอกชนจะต้องเข้ามาปรับปรุง ตกแต่งสถานที่ รวมถึงนำอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาเองทั้งหมด เมืองพัทยาจะดูแลในส่วนของการให้เข้ามาใช้สถานที่เท่านั้น ปัจจุบันสถานธนานุบาลเก่า เมืองพัทยายังคงจ่ายค่าเช่าให้กับกรมธนารักษ์อยู่ ทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้แจ้งสภาเมืองพัทยารับทราบ ในการขอปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้งานของสถานที่ เรียบร้อยแล้ว

นายมาโนช กล่าวอีกว่า หากสรรหาเอกชนเข้ามาดำเนินการได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ เร็วสุดศูนย์ไตเทียมแห่งที่ 2 นี้น่าจะสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 หรือไม่ก็ช้าสุดไตรมาสที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2564 โดยศูนย์ไตเทียมแห่งที่ 2 ของเมืองพัทยาจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้วันละ 32 เตียง ให้บริการวันละ 3 รอบ ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับผู้ป่วยโรคไตที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมืองพัทยาจึงเตรียมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการรับประทานอาหารให้ห่างไกลจากโรคไต เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ป่วยลงอีกด้วย.