ไทรทันส่งน้ำใจช่วยเหลือชาวพัทยาสู้วิกฤตโควิดระลอก 3

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 พ.ค.64 นายรณกิจ เอกะสิงห์ และนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ในฐานะตัวแทนนายกเมืองพัทยา เป็นตัวแทนรับมอบอาหารกระป๋องและของขบเคี้ยวจากบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมี น.ส.บงกช เหมือนสอน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสวอเตอร์กรุ๊ป น.ส.หลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และคณะเป็นผู้ส่งมอบ

ความช่วยเหลือดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกสาม ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนปลายเดือน มี.ค.64 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างทั่วประเทศ ประชาชนได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงานในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ และบางส่วนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จึงมีความเป็นห่วงใยต่อเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการข้าวกล่องรวมใจไทย และโครงการเสบียงข้าวรวมใจไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดในรอบแรก เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของประชาชน จึงเดินทางร่วมส่งมอบธารน้ำใจแก่ชาวเมืองพัทยา เป็นอาหารกระป๋องและขนมขบเคี้ยวรวม 450 ชุด โดยได้รับความร่วมมือในการบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ให้ชาวพัทยาจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสวอเตอร์กรุ๊ป ก่อนที่เมืองพัทยาจะได้วางแผนกระจายสิ่งของช่วยเหลือเหล่านี้ไปยังประชาชนตามชุมชนต่างๆ ในเขตเมืองพัทยาตามลำดับต่อไป