-ภาพข่าว

วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา จัดอาหารกลางวันเลี้ยงนร.โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา (16 ตุลาคม 2563) นายศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี นำคณะนักศึกษา คณาจาร์ย ร่วมกันนำอาหารกลางวันจำนวน 150 ชุด ไปเลี้ยงเด็กนร. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

สำหรับกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวัน และมองของใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อสถานสงเคราะห์ต่างๆ นั้น วิทยาลัยดุสิตธานี เดินหน้าจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยเมนูอาหารกลางวันที่จัดมาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวผัดอเมริกัน และชานมไข่มุก ซึ่งถือเป็นเมนูที่ตักทานได้ง่ายและอร่อย ปรุงโดยนักศึกษาปีที่ 1 สาขาการจัดการครัว และการจัดการโรงแรม นอกจากอาหารกลางวันแล้ว ทางวิทยาลัยยังได้นำของอุปโภค บริโภคมามอบให้กับทางโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาด้วย ซึ่งเงินที่นำมาซื้อวัตถุดิบในการกรุงอาหารและของบริจาคในครั้งนี้ มาจากการบริจาคของอาจารย์ และคณะนักศึกษาทั้งสิ้น