ผู้ค้าตลาดใหม่นาเกลือ วอนเมืองพัทยาเปิดห้องน้ำสาธารณะเพื่อปลดทุกข์

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา (14 ต.ค.63) บรรดาผู้ค้าใน ตลาดใหม่นาเกลือ เดินทางเข้าพบ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เพื่อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับห้องน้ำสาธารณะ ตลาดใหม่นาเกลือ ที่ปิดให้บริการมาร่วม 4 เดือนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม แต่เมื่อแล้วเสร็จปรากฏว่ายังไม่เปิดให้ใช้บริการ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนกันโดยถ้วนหน้า

นายบุญโชค อยู่สบาย อายุ 57 ปี อาชีพขายผักพื้นบ้าน ตลาดใหม่นาเกลือ เล่าว่า ตั้งแต่เมืองพัทยาได้ปิดปรับปรุงห้องสุขาฯ จนแล้วเสร็จรวมระยะเวลา 4 เดือน แต่ไม่ทราบว่าเหตุใดยังไม่เปิดใช้บริการ ถึงแม้เมืองพัทยาได้นำรถสุขาเคลื่อนที่มาจอดสำรองเป็นห้องน้ำชั่วคราว แต่ก็ไกลเกินความอดทนของบรรดาพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนหากปวดหนัก และต้องรอคิวเป็นเวลานาน เนื่องจากมีจำนวนห้องน้อย ทำให้คนที่มาคิวท้าย ๆ ทุกข์ทรมานกับการอั้นปัสสาวะ อุจจาระ ดังนั้นในวันนี้จึงเดินทางมาปรึกษาหารือกับผู้บริหารเมืองพัทยา ถึงความเป็นไปได้ในการที่จะเปิดใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ

ด้าน นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ชี้แจงว่า สาเหตุที่ยังไม่เปิดใช้บริการห้องน้ำสาธารณะตลาดใหม่นาเกลือ หลังซ่อมแซมปรับปรุงแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจาก ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่วนสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุข กำลังอยู่ในระหว่างการจัดหาว่าจ้างบริษัทเอกชน เพื่อมาบริหารจัดการห้องน้ำตลาดใหม่นาเกลือ ตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน พ.ศ.2543 ในการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายใหม่

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน พ่อค้า แม่ค้าทุกคนที่มาใช้บริการที่ตลาดใหม่นาเกลือ ระหว่างรอผู้มาประมูลรับผิดชอบดูแลห้องสุขาฯ เมืองพัทยาจะเปิดให้บริการห้องน้ำฯ เป็นการชั่วคราว โดยไม่เก็บค่าบริการ จนกว่าจะได้ผู้ประมูลรับผิดชอบดูแลห้องสุขาฯ รายใหม่ คาดว่าไม่เกิน 1-2 เดือนนี้