ทต.บางละมุง จัดแข่งขันเปตองบางละมุงโอเพ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563

ที่ โดมวิสุทธาจาร(โรงโป๊ะ) อ .บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่11ต.ค.2563 ที่ผ่านมา นายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ตัวแทนนายกลิขิต สิริมณีรัตน์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการแข่งขันเปตองบางละมุงโอเพ่นครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการแข่งขันครั้งนี้ ที่มี นายรุ่งระวี โสดานา ประธานชมรมเปตองตำบลบางละมุง เป็นประธานจัดการแข่งขัน จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพอนามัย ที่ดี และมีระเบียบ วินัย จริยธรรม เกิดความรักความสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ในโอกาสนี้ นายกฤตภพ เพ็ญจันทร์ รองนายกเทศบาลฯ นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางเชอลี่ สุขอุดม เลขานายกเทศบาล นายวิชิต ชาญชัยยุทธศักดิ์ อดีตผู้ช่วยดำเนินงานคนที่ 1 นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรมว.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้สนับสนุนร่วมมอบทุนสนับสนุนจำนวนหนึ่งให้แก่ทางชมรมเปตองตำบลบางละมุง จ.ชลบุรี หลังจากจบการแข่งขันทางชมรมฯมีถ้วยรางวัลและเงินรางวัลสำหรับผู้ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย