-ศาสนา/วัฒนธรรม

ชาวพัทยา-เกาะล้าน ร่วมถวายกฐินสามัคคี วัดใหญ่สำราญเกาะล้าน สมทบทุนบูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุในวัด

ที่ วัดใหม่สำราญเกาะล้าน คณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสุกุมล คุณปลืม อดีตรมต.กระทรวงวัฒนธรรม นายบรรลือ กุลละวณิชย์ และนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมกับคณะเจ้าภาพ คือ นายปรีชา ค้าขาย พร้อมครอบครัว พุทธศาสนิกชนชาวพัทยาและชาวบ้านเกาะล้าน คณะกรรมการชุมชนเมืองพัทยา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อทนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะถาวรวัตถุภายในวัดให้เป็นศาสนสถานที่รองรับพุทธศาสนิกชนและประชาชนได้เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจ และกิจกรรมต่าง ๆของชุมชนต่อไป

 

ทั้งนี้ ก่อนที่คณะผู้บริหารเมืองพัทยาและคณะเจ้าภาพจะร่วมถวายกฐิน แด่พระสงฆ์ ได้มีการแห่องค์กฐินรอบพะอุโบสถ 3 รอบ หลังจากนั้นผู้บริหารเมืองพัทยาและคณะเจ้าภาพจะได้ร่วมถวายผ้ากฐินกับพระมหาวีระยุทธ วุฒิธัมโม เจ้าอาวาสวัดใหม่สำราญเกาะล้าน ท่ามกลางบรรยากาศที่อิ่มบุญอิ่มใจ และความอบอุ่นเรียบง่ายตามแบบฉบับชาวเกาะล้าน

สำหรับการทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้.