ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับชุมชนรอบท่าเรือ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสามัคคีธรรมวาส

ที่ วัดป่าสามัคคีธรรมวาส(เขาพระ) ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2563 ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงาน

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การตั้งองค์กฐิน ขบวนแห่ องค์กฐิน วนรอบพระอุโบสถ ก่อนที่จะแห่ขึ้นมายังศาลาวัด เพื่อทำพิธีถวายองค์กฐิน แด่พระสงฆ์ โดยมียอดกฐินรวม 838,250 บาท ซึ่งทางวัดวัดป่าสามัคคีธรรมวาส(เขาพระ) มีความประสงค์จะนำเงินกฐินดังกล่าวไปทำนุบำรุงบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัดให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป.