ช่าวในพระราชสำนัก

+ช่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 11 มก

Read More