เมืองพัทยาเล็งยกเลิกสัญญาจ้างสร้างห้องน้ำสาธารณะท่าเรือแหลมบาลีฮายเหตุทิ้งงาน แต่ยังให้โอกาสผู้รับจ้าง ทำต่อให้เสร็จ หลังทำสัญญาใหม่

​นายมาโนช หนองใหญ่ ร

Read more