องคมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันพุธที่ 16 มี

Read more