-ชุมชนพัฒนาสังคม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทม.หนองปรือ สอนทำน้ำสลัด ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ที่ศาลาเรือนไทย เทศบาลเมืองหนองปรือ ( 17 กันยายน 2563) กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ เน้นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีทักษะเพิ่มเติมในการทำอาหารเพื่อนำไปสร้างรายได้และเป็นอาชีพเสริม ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปี 2563

สำหรับกิจกรรม ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ฝึกสอนทำน้ำสลัด เพื่อนำไปรับประทานคู่กับสลัดโรล และสลัดผักประเภทต่างๆ สามารถทำได้ง่าย สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพ โดยน้ำสลัดที่ทางวิทยากรนำมาสอนในวันนี้เป็นสูตรยอดนิยมที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ในขณะนี้

หากทำน้ำสลัดเองได้แล้วนอกจากจะเป็นการสร้างเอกลักษณ์รสชาติได้ตามความต้องการของผู้รับประทานแล้ว ยังสร้างเอกลักษณ์ให้กับร้านได้ด้วยหากนำไปจำหน่าย และยังเป็นการประหยัดต้นทุนในการขาย หากทำขายคู่กับสลัดโรล หรือสลัดผักสดต่างๆ