วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+บริหารท้องถิ่น

คืบหน้าไปกว่าครึ่ง! การสร้างอาคารอัดน้ำบ้านเอสอาร์ คาดช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่

ที่บริเวณ หมู่ 4 บ้านเอสอาร์ตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ให้การต้อนรับ นายภูษิต พรหมเมศวร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทาน จังหวัดชลบุรี ที่เดินทางมาตรวจสอบการก่อสร้างอาคารอัดน้ำในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งกรมชลประทานได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารอัดน้ำ เป็นเงิน 7,400,000 บาท โดยว่าจ้าง บริษัท พีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา 120 วัน เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และจะสิ้นสุดอายุสัญญา วันที่ 15 กันยายน นี้

นายภูษิต เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างว่า โครงการดังกล่าวได้รับการขอรับการสนับสนุนโครงการจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หลังจากหลายปีที่ผ่านเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จากปริมาณน้ำในคลองเอสอาร์มีน้อย ไม่ค่อยไหลเวียน แต่ชาวบ้านมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำในภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดขาดแคลนน้ำเป็นประจำ เนื่องจากสภาพเดิมคลองเอสอาร์นั้น มีน้ำในคลองค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูแล้วหรือฝนทิ้งช่วง มักจะเกิดปัญหาน้ำแห้งขอด ประกอบกับสภาพความลาดชันของพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเก็บน้ำในคลองได้ ราษฎรประสบปัญหา ผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีเท่าที่ควร

นายภูษิต กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านเอสอาร์ และ พื้นที่หมู่ 4 บ้านนาวัง ทางชลประทาน ชลบุรี จึงสนับสนุนงบประมาณ 7,400,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านเอสอาร์ บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับภาคการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังแก้ไขปัญหาของราษฎรเบื้องต้น ด้วยการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตร ส่วนความคืบหน้าของโครงการนั้น มีกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าโครงการฯ จะเสร็จตามกำหนดสัญญา และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำในภาคการเกษตรได้อย่างแน่นอน .