+ศาสนา/วัฒนธรรม

ฮือฮา!ปาฏิหาริย์ขณะยกโครงสร้างหลวงพ่อพุทธโสธรองค์ใหญ่ประดิษฐานบนยอดเขา

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2563 เวลา 09.09 น. พระครูเกษม กิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต (วัดบางเสร่นอก) ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ประกอบพิธีอัญเชิญเศียรและโครงสร้างองค์หลวงพ่อพุทธโสธร ขนาดหน้าตัก กว้าง 9 เมตร สูง 17 เมตร ขึ้นประดิษฐานบนยอดเขาวัดสามัคคีบรรพต โดยนิมนต์ พระราชภาวนาพิธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร และรองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ นายกเทศบาลตำบลบางเสร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พระครูเกษม กิตติโสภณ กล่าวว่าพิธียกโครงสร้างองค์พระพุทธโสธรจำลอง หน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 17 เมตร ขึ้นประดิษฐานบนแท่น เพื่อให้ช่างปั้นปูนได้ดำเนินการปั้นองค์พระพุทธโสธรจำลองให้เสร็จสมบูรณ์เป็นพุทธศิลป์ เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของชาวบางเสร่และชาวสัตหีบ สืบต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2564 และจะมีพิธีอัญเชิญพระเกตุ ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเศียร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระหทัย รวมทั้งพระศก คือปอยผมที่พระเศียร และพระเนตร เพื่อให้มีความสมบูรณ์เหมือนกับที่ วิหารหลวงพ่อพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

ในพิธีอัญเชิญโครงสร้างองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำลองขนาดใหญ่ ขึ้นตั้งบนแท่นประดิษฐานบนยอดเขาวัดสามัคคีบรรพตในวันนี้ ต้องปรับการยกถึง 3 ครั้ง ท่ามกลางแสงแดดที่แผดจ้า แต่บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมในพิธีต่างมีความปลื้มปีติยินดี ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีในวันประวัติศาสตร์ ของวัดสามัคคีบรรพตในวันนี้

โอกาสนี้ พระครูเกษม กิตติโสภณ ได้มอบวัตถุมงคล หลวงพ่อพุทธโสธร รุ่น สมโภชพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ปี 2550 พร้อมกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน 1 ใบ ให้เป็นที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วย

สำหรับการจัดสร้าง องค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำลองขนาดใหญ่นี้ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก โดยญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินและทุนทรัพย์ เพื่อทำบุญในการก่อ สร้างเพียงคนละ 100 บาท เท่านั้น โดยผู้มีจิตรศรัทธา สามารถร่วมบริจาคได้ที่วัดสามัคคีบรรพต หรือโอนผ่านทาง ธนาคารธนชาติ สาขาสัตหีบ ตามความประสงค์ของญาติโยมได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี