พ่อเมืองพัทยา มั่นใจระบบระบายน้ำเสร็จ น้ำไม่ท่วมเขาพระตำหนักแน่นอน

บางละมุง ( 5 ก.ย.2563) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่บริเวณชายหาดยินยอม เขาพระตำหนักซอย 5 ต.หนองปรือ เพื่อสำรวจความคืบหน้า โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำท่วม ที่ได้ว่าจ้าง บ.กิจการร่วมค้า พี เอส ไอ วิค ในงบประมาณรวม 123,890,000 บาท ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 เพื่อก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำ (CSO) ขนาดกว้าง 5.50 ม.ยาว 7 เมตร ลึก 5.30 ม.เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ไหลบ่าจากบนเขาพระตำหนักระบายลงสู่ทะเลด้วยท่อระบายน้ำแบบ Weholite Dia ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ในระยะความยาวกว่า 1 กม. ทดแทนระบบท่อเดิมซึ่งมีลักษณะเป็นท่อคู่ขนาดเล็กและมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก จนทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าทางผู้รับเหมากำลังรื้อระบบท่อเดิมทิ้ง ซึ่งพบว่าฝากประกบเพื่อกดท่อให้อยู่ใต้ระดับผิวน้ำเสียหาย ขณะที่บ่อพักน้ำก็กำลังขุดเจาะและวางระบบเพื่อสามารถหน่วงน้ำได้อย่างสมบูรณ์ก่อนปล่อยไหลงเข้าสู่ท่อและระบายลงสู่ทะเล ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นที่ลาดที่รับน้ำจากพื้นที่เขาพระตำหนักจำนวนมาก จึงทำให้ระบบเดิมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างทันท่วงทีจนเกิดการท่วมขัง ซึ่งหากก่อสร้างระบบใหม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 300 วัน จะทำให้ปัญหาน้ำท่วมขังบนเขาพระตำหนักเบาบางลงไปเป็นอย่างมาก

พร้อมกันนี้ นายสนธยา ยังได้นำคณะสำรวจพื้นที่แนวที่จะออกแบบและก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพิ่มเติมจากท่าเทียบเรือเดิมบริเวณแหลมบาลีฮาย เพื่อใช้ในการรับส่งนักท่องเที่ยวเดินทางสู่เกาะล้านอันจะเป็นการลดปัญหาความแออัดบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือได้เป็นอย่างดี

นายสนธยา กล่าวว่าสำหรับโครงการระบบระบายน้ำถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงและขยายแนวท่อให้มีความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำฝนได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากจุดดังกล่าวเป็นจุดรับน้ำโดยตรงจากแนวบนเขาพระตำหนักทั้งหมด ซึ่งหากแล้วเสร็จปัญหาน้ำท่วมขังก็จะหมดไป ขณะที่การสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเพิ่มเติมนั้นเมืองพัทยามีแผนดำเนินการใน 2 พื้นที่ ได้แก่ ชายหาดกระทิงราย บริเวณหลังวัดจิตภาวัณฯ และชายหาดยินยอม ปัจจุบันได้งบประมาณในการศึกษาออกแบบแล้วจำนวน 38 ล้านบาท หลังออกแบบแล้วเสร็จก็จะนำเสนอโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณต่อไป และคาดว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนเสริมอันดีในการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในอนาคตของเมืองพัทยาแน่นอน.