-ประชาสัมพันธ์

เลือกพัทยาจัดงาน Thailand Celebrities Model 2020 นำแฟชั่นปลุกท่องเที่ยว

ชลบุรี( 5 ก.ย.2563) มล.สุธีเทพ จรูญโรจน์ นายสุธี จิวรเศรษฐ์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.ศรีสุริยะ จารุกรตรีภพ นายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวันทำงาน นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า พัทยา จ.ชลบุรี และ โค้ชเก๋ เก๋-ธมนันท์ พุ่มกัน CEO กองประกวด ซูป’ตาร์ ยังโมเดลออนทัวร์ ร่วมเปิดงาน Thailand Celebrities Model 2020

การจัดงาน Thailand Celebrities Model 2020 ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวันทำงาน ร่วมกับทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า พัทยา และเมืองพัทยา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองพัทยา แสดงศักยภาพจองเมืองพัทยาสู่เมืองแฟชั่นระดับโลก ด้วยการสร้างบทบาทแฟชั่นของเอเชียนำเสนอต่อสายตานักท่องเที่ยว

นอกนี้ยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองในธุรกิจแฟชั่นของนักธุรกิจในกรุงเทพฯ ได้มารวมตัวกัน ซึ่งช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีในความร่วมมือดารผลักดันธุรกิจแฟชั่นในเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยการจัดเดินแบบแฟชั่นโชว์ที่ใช้พื้นที่ของศูนย์การค้าจัดกิจกรรม ซึ่งพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก