+ชุมชนพัฒนาสังคม

บางละมุงเปิดศูนย์ดูแลเด็ก Night Care

ชลบุรี (24 ส.ค.63) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)พร้อมคณะเดินทางมายังที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเก็บข้อมูลในการประชุม ครม.สัญจรภาคตะวันออก โดยได้เดินทางมายังโครงการบ้านเอื้ออาทรเนินพลับหวาน ของสำนักงานเคหะชุมชนจังหวัดชลบุรี อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ในการนี้ รมว.พม.ได้มอบกุญแจแก่ผู้เช่าบ้านตามโครงการบ้านถูกทั่วไทย 999 จากนั้นทำพิธีเปิดศูนย์ดูแลเด็ก Night Care (เนินพลับหวาน) และมอบโล่ให้ผู้สนับสนุน ก่อนจะมอบเงินสงเคราะห์แก่กลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่จำนวน 10 ราย แล้วเข้าเยี่ยมชมศูนย์ดูแลเด็กและพบปะชาวบ้านในพื้นที่

จากนั้น รมว.พม.และคณะได้เดินทางไปเปิดโครงการ อพม.ร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ ที่โรงแรม The Cop seminar and resort ก่อนจะพักรับประทานอาหารกลางวัน และได้เดินทางไปร่วมคณะ ครม.สัญจรที่จังหวัดระยองตามกำหนดการต่อไป