+ชุมชน

เมืองพัทยา จัดแห่พระพิฆเนศ เนื่องในเทศกาลคเนศจตุรถี ประจำปี 2563

ที่ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ เดชนที ประธานชมรมคนรักพระพิฆเณศวร์แห่งประเทศไทย ร่วมอัญเชิญพระพิฆเนศลงสู่ทะเล ในเทศกาลคเณศจตุรถี ซึ่งเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ ที่จัดขึ้นในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ถือว่าเป็นวันประสูติของพระพิฆเนศ ท่ามกลางประชาชนที่ศรัทธาในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมในพิธีกันอย่างคึกคัก

สำหรับ เทศกาลคเณศจตุรถี นับเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ ซึ่งถือว่าเป็นวันกำเนิดของพระพิฆเนศ เชื่อกันว่าพระองค์จะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อประทานพรอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้ศรัทธาพระองค์ เทศกาลนี้มีการจัดพิธีกรรมบูชาและการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วอินเดียและทั่วโลก มีการจัดสร้างเทวรูปพระพิฆเณศวร์เพื่อทำพิธีบูชา จากนั้นจะแห่องค์เทวรูปไปทั่วเมืองและมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำหรือทะเล ผู้ศรัทธาทุกคนแต่งชุดสีสันสวยงาม ขบวนแห่จะไปสิ้นสุดที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์หรือทะเล แล้วทำพิธีลอยเทวรูปลงสู่ทะเล ซึ่งชมรมคนรักพระพิฆเณศวร์แห่งประเทศไทยได้มีพิธีกรรมบูชาเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นได้จัดพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศสู่ท้องทะเล เพื่อเสด็จสู่สรวงสวรรค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตตลอดไป