รพ.กรุงเทพพัทยา ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา (22 สิงหาคม 2563) รพ.กรุงเทพพัทยา ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ได้จัดกิจกรรมตรวจหาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดทุกชนิด ในกลุ่มประชาชนที่มีอาการบ่งชี้ หรือมีอาการป่วยแต่ยังคงต้องรอรับการรักษา ซึ่งบรรยากาศภายในห้องคัดกรอง พบว่าได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครอง พาบุตรหลานมาเข้าร่วมรับการบริการเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมดังกล่าว โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา ได้จับมือร่วมกับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก จัดขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนใน 8 จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ ได้เข้าสู่การรักษาอย่างทั่วถึง ด้วยมีความมุ่งหวังที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ ได้มีโอกาสใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และสามารถอยู่กับครอบครัวต่อไปได้อย่างยืนยาว ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ ที่มีอาการป่วยอยู่แล้ว หรือมีความสงสัย ต้องการได้รับการตรวจร่างกาย เพื่อให้แน่ใจว่ามีอาการของโรคหรือไม่

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับบริการ จะได้รับการตรวจคัดกรองจากเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในเขตภูมิภาคตะวันออก ภายใต้การดูแล และให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ของศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา ซึ่งหากตรวจพบอาการ หรือพบว่าผู้ป่วยมีความพร้อมสามารถเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดรักษา ก็จะดำเนินการให้ฟรีทันที