+covid-19ชุมชน

ท้องถิ่นรวมพลังภาคเอกชนระดมทุนมอบสิ่งของช่วยคนตกงาน

             ที่ ร้านลาคอสต้า คาเฟ่ บริเวณแยกมิตรกมล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (17 เม.ย.2563) นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายศักดิ์สิทธิ์ ธีระพรสถานนท์ ประธานกรรมการโครงการ เอส.พี.วิลเลจ 1-5 นายไพ บูลย์ ตั้งธนะวัฒน์   ผู้บริหารร้านลาคอสต้า คาเฟ่  และสมาชิกสภาและผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมแจกข้าวกล่องพร้อมด้วยอาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ตกงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

      สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้มีมาตรการเร่งด่วน ในการป้อง กันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19 ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระ บาดของโรค โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้มีการปิดสถานบริการตามกฎหมายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่ง รวมไปถึงร้านสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ สปา และกิจการเพื่อเสริมความงาม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สถานที่สำหรับจัดให้มีการพนันชนไก่และชกมวยทุกแห่ง งดการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้พนักงานจ้าง และลูกจ้างต่างตกงานเป็นจำนวนมาก ขาดรายได้มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

            นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่เพียงจะกระทบต่อเรื่องสุขภาพแล้วยังส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ทำให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชน แรงงานในพื้นที่ถึงความเดือนร้อนจากการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว เนื่องจากสถานประกอบการ ธุรกิจต่างๆปิดกิจการลงทำให้ไม่มีรายได้ในการเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวไม่เงินหาซื้ออาหารมาดำรงชีวิตในแต่ละวันเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงได้นำความเดือดร้อนของประชาชนหารือกับผู้บริหารท้องถิ่นและนักธุรกิจในพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น โดยจัดทำข้าวกล่องพร้อมอาหารแห้งและน้ำดื่ม จำนวน 1,500 ชุด มาแจกประชาชน ซึ่งกิจกรรมจะไม่หยุดเพียงแค่นี้จะมีการทำในพื้นที่ที่มีประชาชนได้รับความเดือนร้อนต่อไป