-บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยา ลุยวางท่อแรงดันน้ำเสียคลองปึกพลับ วิธีใหม่ หวังลดความเดือดร้อนด้านจราจร

ที่ บริเวณคลองปึกพลับ ถนนพัทยา-นาเกลือ เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2563 ที่ผ่านมา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา มาตรวจงานการวางท่อแรงดันระบายน้ำเสียบริเวณคลองปึกพลับ มุ่งสู่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ หวังสูบน้ำเสียทั้งหมดส่งยังโรงบำบัดน้ำเสีย ซอยหนองใหญ่ ต่อไป หลังจากที่เมืองพัทยา ปรับปรุงระบบรับน้ำเสียบริเวณตลาดลานโพธิ์นาเกลือ เนื่องจากระบบท่อเดิมไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับปริมาณน้ำเสียในปัจจุบันที่มีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ระบบระบายน้ำในพื้นที่นาเกลือสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด จึงต้องมีการปรับปรุงระบบ โดยเฉพาะคลองปึกพลับ และตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่ต้องคอยรองรับปริมาณน้ำเสีย จากสถานประกอบการต่างๆ ห้าง ร้าน โรงแรม รวมทั้งตลาดสด เป็นต้น

ขณะที่การปฏิบัติงาน ณ ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นกลางเดือนหน้า เมืองพัทยาจึงหันมาเร่งงานในส่วนของการเชื่อมระบบท่อระบายน้ำเสียบริเวณคลองปึกพลับ ซึ่งได้มีการดำเนินงานควบคู่ไปกับตลาดลานโพธิ์นาเกลือ พบว่าปัจจุบัน ทางประชาชนในละแวกดังกล่าวเกิดความวิตกกังวล เกรงว่าการดำเนินงานวางระบบท่อจะส่งผลกระทบต่อการสัญจรเข้า-ออกของประชาชนที่ตั้งบ้านเรือน หรือประกอบกิจการตลอดแนวถนน ดังนั้น นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายช่าง จากสำนักการช่างเมืองพัทยา จึงเดินทางมาสำรวจพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

สำหรับแนวทางที่ได้หารือเบื้องต้นกับบริษัทที่จะเข้ามาดำเนินงานนั้น ได้ข้อสรุปในส่วนของการวางท่อแรงดันตั้งแต่คลองปึกพลับไปยังตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ระยะทางทั้งสิ้น 600 เมตร การปฏิบัติงานจะไม่มีการรื้อขุดถนน อันเป็นการสร้างปัญหาให้แก่ประชาชน แต่จะใช้วิธีการสอดท่อแรงดันขนาด 315 มิลลิเมตร ผ่านท่อระบายน้ำเสียเก่าขนาด 60 เซนติเมตร ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยาไม่ได้มีการใช้งานแล้ว มุ่งหน้าสู่สามแยกไฟแดงนำชัยนาเกลือ ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 400 เมตร จากนั้นในระยะทางที่เหลืออีก 200 เมตร เมืองพัทยาจำเป็นจะต้องขุดถนน เพื่อเชื่อมท่อจากสามแยกไฟแดงนำชัยนาเกลือไปสู่ตลาดลานโพธิ์ฯ คาดว่าการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ โดยจะมีการนำข้อสรุปดังกล่าวไปนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งหากมีมติเห็นชอบก็จะเริ่มดำเนินงานทันที

ด้านนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เผยว่า ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินต่างๆ เมืองพัทยานั้น มีการเร่งรัดงานกับผู้รับเหมาอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงอยากให้ประชาชนเข้าใจ การทำงานบางครั้งก็อาจเกิดปัญหาอุปสรรคทำให้ล่าช้าไปบ้าง แต่เมืองพัทยาไม่เคยทอดทิ้งประชาชน เราพยายามแก้ปัญหา และเร่งปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว อยากจะขอให้ประชาชนเข้าใจ และขออภัยหากเกิดความไม่สะดวกไปบ้างในช่วงเวลานี้

สำหรับการปฏิบัติงานวางท่อแรงดันระบบน้ำเสียบริเวณคลองปึกพลับสู่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ถือได้ว่าจะเข้ามามีบทบาทในเร่งระบายน้ำเสียบริเวณคลองปึกพลับที่ต้องรับภาระรับน้ำเสียปริมาณมากมาจากซอย 13 ชุมชนหัวทุ่ง, ซอยวงอมาตย์ 18 และซอยนาเกลือ 12 ซึ่งมีโรงแรม, ร้านค้าต่างๆ และบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งหากการดำเนินงานเสร็จสิ้นก็จะช่วยระบายทั้งน้ำเสีย และน้ำฝนที่หากตกลงมาก็จะสามารถเร่งระบายน้ำออกไปได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยน้ำเสียทั้งหมดจากคลองปึกพลับ และตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ก็จะถูกสูบส่งต่อไปบำบัด ณ โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา ซอยหนองใหญ่ ต่อไป