ประชาสัมพันธ์

TBAจัดแข่งขันบาร์เทนเดอร์“ Smile Classic Cocktail Entertainer 2020” เสริมทักษะทางวิชาชีพ

ที่ร้าน Smile’s Cocktail Bar Pattaya เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2563 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันบาร์เทนเดอร์“ Smile Classic Cocktail Entertainer 2020” โดยมีนายกฤษณ์ จิระมงคล นายกสมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ (The Beverage Association : TBA) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการแข่งขันครั้งนี้ว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันดึงศักยภาพด้านวิชาความรู้ที่มีอยู่ มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาผลงาน ยกระดับความสามารถ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวสู่ความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งยังเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้อุตสาหกรรมด้านการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

การแข่งขันเปิดโอกาสให้สำหรับ Flair Bartender ที่เคยได้รับรางวัลที่ 1-3 จากทุกรายการเข้าแข่งขันทำเครื่องดื่มจำนวน 2 แก้ว คือแก้วที่ 1 Cocktail ที่เป็น Life Style ของตัวเอง และแก้วที่ 2 Cocktail ผู้เข้าแข่งขันจะต้องคิดเครื่องดื่มตามอารมณ์ของ Guest ที่มาร่วมงาน ในหัวข้อต่อไปนี้ อารมณ์เบื่อโลก เช่น ตกงาน, อารมณ์อกหัก, อารมณ์กำลังมีความรัก, และอารมณ์กำลังมีความสุข ทั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้ทักษะในวิชาชีพแล้ว ยังได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง ที่จะนำไปต่อยอดวิชาชีพได้อีกด้วย