-ชุมชน

พสกนิกรบางละมุง ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ

ที่บริเวณพื้นที่สาธารณะ ม.8 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (11 ส.ค. 63) พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ข้าราชการทหารหน่วยพระราชทาน ฉก.ทหารมหาดเล็ก 904 พัน.ร.1 รอ.กรม. ร.1 พล.นย. ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีความห่วงใยและอุทิศกำลังพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในเรื่องของการดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและออกซิเจนในอากาศ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของป่าไม้ต่อระบบนิเวศ และร่วมป้องกันการบุกรุกทำลายป่าด้วย จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวอำเภอบางละมุงทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน ด้วยการแสดงออกถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ที่นับวันจะน้อยลงไป

สำหรับต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ ประกอบไปด้วย พะยูง ประดู่ มะฮอกกานี ไผ่ซางหม่น พะยอม และไม้แดง รวมจำนวน 330 ต้น บนพื้นที่สาธารณะจำนวน 4 ไร่ของเทศบาลตำบลโป่ง.