โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ลุ้นผลประกวดโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีแรก หลังคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมพร้อมประเมินผลงาน

ที่อาคารโรงเรียนอนุบาล ชั้น 3 ( 19 มกราคม 2565) นายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยนายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และกรรมการอีก 4 คน ในการมาประเมินสถานศึกษา

จากนั้น นายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้กล่าวแนะนำผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการได้ซักถามผู้บริหาร ผู้ปกครอง ท้องถิ่นและชุมชน ก่อนที่จะเยี่ยมชมฐานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบไปด้วย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การงานอาชีพ

สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ถึงปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,650 คน มีบุคลากรทางการศึกษา 73 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือเคยส่งเข้าร่วมประกวดโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัย ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัยแล้ว 2 ครั้ง โรงเรียนได้ถือถ้วยครอง หากในปีที่ 3 ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนพระราชทานอีก 1 ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานถาวร

ส่วนการเข้าประกวดในครั้งนี้ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ โรงเรียนยังไม่เคยส่งประกวด ปีนี้เป็นปีแรก และเด็กๆต่างโชว์ผลงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงคณะผู้บริหาร ได้ตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการอย่างชัดเจน ซึ่งในปีนี้โรงเรียนได้ตั้งเป้าในการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือให้เป็นโรงเรียนพระราชทานตามที่ทางคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ตั้งใจด้วย.