+ชุมชน

ตร.เมืองพัทยา ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.10

ที่ ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง (23 ก.ค.2563) พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งอำเภอบางละมุง ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เข้าร่วมสังเกตการณ์

การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เพื่อแบ่งปันโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ แก้ปัญหาภาวะโลหิตสำรองจ่ายไม่เพียงพอ ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 10 เรียกว่าได้รับความสนใจหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย