+กีฬา

คนเหล็กเตรียมระเบิดความมันส์ การแข่งขันไตรกีฬาภาคตะวันออก ฟรีไมมีค่าใช้จ่าย

ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา จ.ชลบุรี (12 พ.ย.62) มีการแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬาภาคตะวันออก Eastern Triathlon 2019 ภายใต้กิจกรรมทางการตลาด Celebrity Marketing โดยมี นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายวีระ ศุภจิตธนานันท์ ปลัดเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และนายสามารถ ทรัพย์ชื่น ที่ปรึกษาโครงการร่วมแถลง

กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาภาคตะวันออก Eastern Triathlon 2019 ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยในภูมิภาค ตลอดจนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบ Celebrity Market

อีกทั้งเพื่อเพิ่มรายและการพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งการแข่งขันครัง้นี้ไม่เสียค่าใช่จ่ายแต่อย่างใด โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 1.รุ่นทั่วไป Open ชาย 2.รุ่นอายุ30-39 ปี ชาย 3.รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย 4.รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย และ5.รุ่นทั่วไป Open หญิง ในระยะทางการแข่งขันว่ายน้ำ 450 เมตร ปั่นจักรยาน 16 กิโลเมตร และวิ่ง 3กิโลเมตร โดยผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะได้รับเสื้อแข่งขัน เหรียญรางวัล และประกันภัยภัยฟรี สำหรับผู้ที่ได้ที่ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลชนะการแข่งขันด้วย

การแข่งขันกำหนดจัดขึ้นวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00น.-22.00น. ที่บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 096-594 5493