วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชนสาธารณสุข

ชลบุรี เตรียมฉีดวัคซีน 2 หมื่นโดส ระยะที่ 2 เป้าหมาย 1.5 ล้านคน เพื่อเปิดพื้นที่เศรษฐกิจทั้งระบบ

จังหวัดชลบุรี เตรียมฉีดวัคซีนจัดสรรระยะที่ 2 จำนวน 2 หมื่นโดส เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 วางกรอบ “เมษายน-มิถุนายน” นี้ และอีก 3 เดือนถัดไป ให้ครบ 1.5 ล้านคน เพื่อสร้างความมั่นใจเปิดพื้นที่เศรษฐกิจทั้งระบบ

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินภาพรวมการควบคุมพื้นที่ ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เป็นศูนย์มาระยะหนึ่ง ยอดสะสมคงที่ 658 ราย โดยนายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ชี้แจงถึงการควบคุมสถานการณ์เชื้อโควิด-19 ขณะนี้ว่ายังคงมาตรการเฝ้าระวังสถานที่และกลุ่มประชากรเสี่ยง โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจทั้งตลาดสด สถานบันเทิง แคมป์คนงาน ชุมชนแออัด พนักงานส่งอาหาร แม่บ้าน สถานประกอบการ นักเรียนนักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรการแพทย์ จำนวน 13,561 เป้าหมาย ซึ่งผลตรวจทั้งหมดไม่พบเชื้อ แต่จะหมุนเวียนกลับมาสุ่มตรวจซ้ำในพื้นที่เสี่ยงอีกรอบ เพื่อให้มั่นใจ ตามกรอบที่กำหนด คือ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564

ขณะที่การตรวจโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าวที่มาขึ้นทะเบียนกับจัดหางานชลบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรี ล่าสุดจำนวน 47,325 คน ได้ตรวจแล้วกว่าร้อยละ 50 พบเชื้อ 1 คน เป็นชายชาวเมียนมา อายุ 22 ปี ในอำเภอศรีราชา โดยจะตรวจให้ครบทั้งหมดสัปดาห์นี้

ในส่วนของวัคซีนป้องกันระยะที่ 2 ได้รับจัดสรรมา 2 หมื่นโดส จะเริ่มฉีดตามเป้าหมายจังหวัดชลบุรี จำนวน 1.5 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลเตรียมทยอยจัดสรรให้ต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยว โดยเข็มแรกจะเริ่มในห้วง เมษายน-มิถุนายน 2564 และเข็มสองในอีก 3 เดือนถัดไป ซึ่งจะต้องจัดเตรียมสถานที่ที่มีบริเวณกว้างขวาง เพื่อรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว

ด้านนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เสนอแผนและมาตรการควบคุมโควิด-19 ในการจัดประชุมใหญ่สามัญองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ โดย อบจ.ชลบุรี จะเป็นเจ้าภาพ มีกำหนดระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุช เมืองพัทยา ประมาณการไว้ว่า จะมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามประมาณ 3 พันคน จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การจับจ่ายให้กระเตื้องขึ้นในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี-รายงาน