หมอแนะพ่อแม่ควรพาลูกมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ หวั่นระบาดหนักหลังเปิดเรียน

พญ.นงเยาวน์ ชวาลตันพิทักษ์ กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลจอมเทียน เปิดเผยว่าในช่วงเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เด็กๆได้ไปเจอเพื่อนๆ ซึ่งภูมิคุ้มกันของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน เด็กบางคนมีภูมิคุ้มกันมาก ไม่เจ็บป่วยนาน แม้ได้รับเชื้อมาก็ตาม แต่ในเด็กบางรายต้องได้รับการดูแลและป้องกันอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันต้องยอมรับว่าโรคบางชนิดมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และบางชนิดมีการพัฒนาความรุนแรงของโรคมากขึ้น อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่ ที่ติดต่อกันได้ง่ายและจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน ส่งผลให้พบการระบาดของไข้หวัดใหญ่กันบ่อยขึ้น ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza ที่กระจัดกระจายอยู่ในอากาศ เมื่อใดที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงและได้รับเชื้อเข้าไปก็จะส่งผลให้ป่วยได้ วิธีป้องจากการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกัน และการพบเจอกันในกลุ่มของนักเรียนก็ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและจะไม่มีผลต่อร่ายกายแต่อย่างใด แต่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาเพื่อทำการป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ได้ในอนาคต ทั้งนี้เด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จะไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใด ทั้งนี้ในประเทศไทยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถพบได้ตลอดทั้งปี โดยจะพบมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนและช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เพราะการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่นั้นในแต่ละปีนั้น สายพันธุ์ที่ระบาดจะมีการแตกต่างไปในแต่ละปี จึงแนะนำให้ฉีดทุกปี