-บริหารท้องถิ่น

“บิ๊กแป๊ะ” ขอความร่วมมือผปก.ร่มเตียง ขยับรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา..เริ่มต้น ก.ค.นี้

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา ว่าการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. การเสริมต้นไม้บริเวณชายหาดเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น มีความร่มรื่นและสวยงามมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดว่างพื้นที่ในการนำต้นไม้ไปปลูกบริเวณใดบ้างของชายหาด เนื่องจากเพิ่งมีการเสริมทรายชายหาดไป ซึ่งการเสริมทรายชายหาดนั้นมีการเสริมแนวบิ๊กแบ็ค ป้องกันการกัดเซาะ ทำให้การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ตลอดแนวชายหาด จึงมีความจำเป้นที่จะต้องหาพื้นที่ที่จะสามารถปลูกต้นไม้ได้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการเสริมทรายชาดและการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดมีความสอดคล้องกันและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันได้ในการวร้างความร่มรื่นและพื้นที่สีเขียว

สำหรับการดำเนินการในส่วนที่ 2 คือการปรับปรุงทางเท้าและฟุตบาธ ขยายให้เป็นพื้นที่จอดรถเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย มีความสะดวกสบาย สวยงานและมีความปลอดภัย การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา จะดำเนินใน 2 โครงการควบคู่กัน เพื่อเพิ่มความสวยงานและเพิ่มพื้นที่จอดรถให้มากขึ้น

นายกเมืองพัทยา กล่าวด้วยว่า สำหรับการนำต้นไม้มาปลูกบริเวณชายหาดพัทยานั้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ ทั้งนี้ระหว่างดำเนินการอาจจะกระทบกับพื้นที่การประกอบกิจการของผู้ประกอบการร่มเตียง ก็จะขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการขยับพื้นที่ในช่วงที่มีการปลูกต้นไม้ ไปทางทะเล หรือพื้นที่ทางด้านซายและขวา ขึ้นอยู่กับการจัดวางพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการร่มเตียงยังคงประกอบกิจการได้ ส่วนรูปแบบกาจัดวางต้นไม้นั้นจะมีการจัดวางต้นไม้ตลอดแนวชายหาดเป็น 2 แถว และจะมีการปรับปรุงชายหาดบริเวณแยกพัทยากลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ลานกิจกรรมจะมีการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามสะดวกสบายและรองรับการจัดกิจกรรมบริเวณชายหาดพัทยาในอนาคตต่อไป.