ศรชล.ภาค 1 ตรวจเข้ม 2 เรือสินค้าจากกัมพูชา-จีน พร้อมรับ16ลูกเรือคนไทย เข้ากักตัว14วัน

(คลองเตย,กทม.) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.63 ศรชล.ภาค 1 โดย นาวาเอก สุระชัย ยงกัน รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ (รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสมุทรปราการ) บูรณาการร่วมกับ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ และ จนท.ตม.ด่านท่าเรือกรุงเทพ ขึ้นตรวจเรือสินค้าจากต่างประเทศ จำนวน 2 ลำ ที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ลำแรกชื่อเรือ M.V.JARU BHUM สัญชาติไทย เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา มีลูกเรือ จำนวน 20 คน และเรือลำที่สอง ชื่อเรือ LALIT BHUM สัญชาติไทย เดินทางมาจากประเทศจีน มีลูกเรือ จำนวน 20 คน โดยเรือทั้งสองลำ มีลูกเรือสัญชาติไทย ได้ลงทะเบียนขอเดินทางกลับเข้าราชอาณาจักรไทย ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จำนวน 16 คน เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการทำงานกับเรือ

เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรค พบว่ามีสุขภาพปกติทุกคน ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน 37.5 องศา และได้ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง โดยตรวจสอบเอกสารใบรับรองจาก กต. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้นสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร นำลูกเรือทั้งหมด 16 คน ส่งไปกักกันโรค ณ โรงแรม HOTEL AMBER แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เป็นเวลา 14 วัน ตามข้อกำหนด ใน พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 /ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล. ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ ศรชล.จังหวัดต่าง ๆ ที่มีด่านทางน้ำ ยังคงตรวจสอบคัดกรองลูกเรือบรรทุกสินค้า และเรือบรรทุกน้ำมัน ที่ขอเดินทางกลับเข้าประเทศไทย อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง แม้จะผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการต่าง ๆ เป็นช่วงที่ 4 แล้วก็ตาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้กลับมาแพร่ระบาดอีกต่อไป
ภาพ ข่าว : กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี -รายงาน