+covid-19ข่าวแดนใต้

กาชาดยะลา เดินหน้าทำหน้ากากอนามัยพร้อมแจกต่อเนื่อง

ยะลา (20มีค.63) นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เดินทางไปยังโรงพยาบาลยะลา เพื่อแจกหน้ากาอนามัยแบบผ้าจำนวน 500 ชิ้น ที่ทางสมาชิกเหล่ากาชาดตัดเย็บ โดยนางโสรยา เปิดเผยว่า สภากาชาติไทย มีนโยบายให้เหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด จัดหาหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้เพื่อป้องกันตัวเองในช่วงที่ไวรัสก่อโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาด และด้วยความห่วงใยของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จึงจัดทำโครงการจิตอาสาจัดทำหน้ากากอนามัยไว้แจกจ่ายให้ประชาชน ได้มาแจกจ่ายที่โรงบาลยะลาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยก่อนหน้านี้ได้ไปแจกที่ศูนย์เยาวชนยะลา และที่ตลาดสดยะลา

นอกจากนี้ ทางกาชาดจังหวัดยะลา สนับสนุนจังหวัดในการให้ความรู้ จัดทำหน้ากากอนามัย ประชุมกรรมการเพื่อแชร์ทางโซเชียลว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสฯ ส่วนหน้ากากอนามัยนั้น ทางกาชาดจัดทำเรื่อยๆ และเมื่อได้ปริมาณที่พอเหมาะก็จะแจกจ่ายตาม ชุมชน โรงพยาบาล ตลาดสด โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย และถึงขณะนี้ยังทำเรื่อยๆ ไม่มีกำหนดว่าจะหยุด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา