+ชุมชนสาธารณสุข

คณะไลออนส์พัทยา-ไลออนส์พัทยา หนองปรือ ร่วมตรวจรับรถตู้ฉุกเฉิน ก่อนส่งมอบรพ.วัดญาณฯ

ที่โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร (23 พฤษภาคม 2563) ไลออนส์อำนวย หอบูรพา นายกสโมสรไลออนส์พัทยา พร้อมด้วย ไลออนส์เกล้านภา แสวงผล นายกสโมสรไลออนส์พัทยา หนองปรือ ,ไลออนส์นริส เพชรรัตน์ อดีตผู้ว่าการไลออนส์ภาค 310 ซี นำสมาชิกและคณะกรรมการสโมสรไลออนส์พัทยา และสโมสรไลออนส์ พัทยา -หนองปรือ ร่วมกันตรวจรถพยาบาลกู้ชีพ ที่ทางสโมสรไลออนส์หนองปรือ และสโมสรไลออนส์พัทยา – หนองปรือ ร่วมกันบริจาคให้กับโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม หลังจากที่ทางสโมสร ได้รับการประสานขอรับบริจาคจากโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม เนื่องจากในปัจจุบันทางโรงพยาบาลประสบปัญหาในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ทำให้เกิดการเสียโอกาสการรอดชีวิตในผู้ป่วยบางราย ดังนั้นทางสโมสรไลออนส์พัทยาและสโมสรไลออนส์พัทยาหนองปรือ จึงร่วมกันจัดหาทุนจัดซื้อ รถตู้ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,100,000 บาท

นอกจากทำการส่งมอบรถตู้ฉุกเฉินแล้ว ภายในรถยังประกอบไปด้วยอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตครบวงจร อาทิ เตียงนอนสำหรับผู้ปวยแบบมีล้อเข็น 1 เตียง , ชุดล็อคศรีษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย , ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย พร้อมเข็มขัดตัดตัวผู้ป่วย , ชุดช่วยหายใจ ชนิดบีบมือ ,เครื่องดูดของเหลว , เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง , ชุดเฝือกลม , ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน , กระเป๋าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล ห้ามเลือด , เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ , เครื่องส่องกล่องเสียง , เครื่องวัดระดับน้ำตาล , และเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด เป็นต้น

จากการตรวจสอบของคณะกรรมการ ผ่านตามมาตรฐานและตามคุณสมบัติที่จัดซื้อไป ซึ่งทางสโมสรไลออนส์พระตำหนักพัทยาจะได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลวัดญาณในสัปดาห์หน้า.