-ชุมชน

พม.ชลบุรีร่วมกับทต.หนองปลาไหลรุดช่วยเหลือคุณพ่อลูกอ่อน

ที่บ้านเลขที่ 90/ 48 ม. 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม2563 นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เข้าช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาสังคมในช่วงวิกฤต โควิด19

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ระบุถึงการเข้าช่วยเหลือครอบครัวนายคมสัน เจริญยิ่ง บิดาของทารกเพศหญิงวัย1เดือน 5 วัน ที่ถูกมารดาทอดทิ้งตั้งแต่แรกเกิด ทำให้ไม่รับโอกาสในการกินนมมารดาเหมือนเด็กทั่วไป ซึ่งหลังจากที่มารดาทอดทิ้งไป ทางครอบครัวของบิดาไม่สามารถติดต่อกับมารดาของทารกรายนี้ได้อีกเลย ปัจจุบันทางครอบครัวนายคมสัน มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ทำงานหาเช้ากินค่ำ

ด้านเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนมผงและนม UHT รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวดังกล่าว เพื่อใช้ในการเลี้ยงดูและการยังชีพต่อไป

สำหรับการช่วยเหลือทั้งหมดนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในการขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากกองทุนชลบุรีต้องรอด ซึ่งดูแลโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลยังได้สนับสนุนถุงยังชีพอีกจำนวนหนึ่งด้วย