-บริหารท้องถิ่น

“สนธยา” แจงเหตุยังไม่เปิดใช้อาคารท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้พื้นที่อาคารท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาภาพรวมในส่วนของอาคารท่าเทียบเรือและพื้นที่โดยรอบในการออกแบบการใช้ประโยชน์ ซึ่งแบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน คือ 1. การพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย และ 2.การพิจารณาการใช้ประโยชน์วอล์คกิ้งสตรีท โดยในส่วนอาคารท่าเทียบเรือก็อยู่ในส่วนพื้นที่ที่จะต้องควบคุมในการออกแบบ ทำให้การเปิดให้ใช้ประโยชน์ในขณะนี้นั้นยังไม่ได้มีสัญญากับผู้ประกอบการต่าง ๆทั้งการดูแลห้องสุขา และการใช้ประโยชน์อาคารในลักษณะอื่น ๆ เหมือนที่ผ่าน ๆมานั้น คงจะไม่ให้อนุญาตไปเป็นลักษณะดังเดิมแล้ว

ขณะนี้ในตัวอาคารนั้นอนุญาตให้มีการใช้พื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเท่านั้น ทั้งเป็นพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่กองกำลังร่วมในภาระกิจสำคัญ ๆรวมถึงได้อนุญาตให้กรมเจ้าท่าใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น รวมไปถึงใช้เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะล้าน เพื่อใช้พื้นที่อาคารในการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายให้เป็นสถานที่ที่ทันสมัย รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่อไปในอนาคต

นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า คาดว่าในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 การออกแบบเบื้องต้นในการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการดำเนินการการออกแบบก่อสร้างท่าเรือแหลมบาลีฮายท่าที่ 2 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายให้สอดคล้องกับท่าเรือใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา โดยการศึกษาการใช้พื้นที่แหลมบาลีฮายนั้นยังได้มีการศึกษาไปถึงการใช้เป็นท่าเรือครูซ เทอร์มินอล ไว้เป็นท่าจอดเรือสำราญ รวมไปถึงการสร้างท่าเทียบเรือแหล่งใหม่ ในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะล้าน และพื้นที่อื่น ๆ

ทั้งนี้สำหรับอาคารท่าเทียบเรือนั้นคงจะเปิดให้ใช้สำหรับการทำงานของหน่วยงานราชการเท่านั้นและยังคงไม่เปิดอนุญาตให้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น โดยขณะนี้เมืองพัทยาได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างออกแบบการสร้างห้องสุขาบริเวณภายนอกอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ที่มีการเดินทางมาใช้พื้นที่แหลมบาลีฮายต่อวันเฉลี่ย 20,000 คน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างห้องสุขาชายและหญิงที่ความสะอาด สะดวกและสบาย ไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว โดยขณะนี้การออกแบบใกล้จะแล้วเสร็จ