+ชุมชนสาธารณสุข

เฝ้าระวังไข้เลือดออกแพร่ระบาดหนักบางละมุง หลังยอดผู้ป่วยพุ่ง อันดับ 3 เมืองชล

ที่ ห้องประชุมสาธารณสุข อำเภอบางละมุง นายวันชัย แสนงาม ประธานอสม.อำเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการ อสม.ของอำเภอบางละมุงในแต่ละพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี ประธาน อสม.แต่ตำบลในพื้นที่อำเภอบางละมุง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ที่ประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุง รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอบางละมุง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อสม.แต่ละตำบลเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์และการป้องกันเชิงรุกในแต่ละพื้นที่เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลง ควบคู่กับการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงวันที่ 25 เมษายน 2563 พบว่า มีผู้ป่วยที่รับการรักษาทั้งสิ้น 207 ราย สูงสุดพักอาศัยในพื้นที่ตำหนองปรือถึง 79 ราย อัตราป่วย 70.27 ต่อประชากรแสนคน จาก 207 ราย พื้นที่ตำบลหนองปรือและพัทยา จำนวน 58 ราย และพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ 25 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นผู้ป่วยกลุ่มอายุระหว่าง 15-25 ปี และกลุ่มอายุ 25-35 ปี ซึ่งพื้นที่สีแดงประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบลตะเคียนเตี้ย ตำบลหนองปรือและพัทยา และตำบลห้วยใหญ่

นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่อสม.เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งมาตรการ 5 ป. 1 ข. และเฝ้าระวังการเกิดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่เริ่มมีอาการ เช่น ตัวร้อน มีไข้ รับประทานอาหารไม่ได้ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเลือดวินิจฉัยโรค เพราะหากเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วรักษาไม่ทันท่วงที อาจช็อกถึงขั้นเสียชีวิตได้