วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+การเมือง

4 สมาขิกสภาพัทยา รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ต่อ อ้างรอตีความข้อกม.หมดสมาชิกสภาพหรือไม่ แต่งดประชุม

จากกรณีสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายวสันต์ นาวเหนียว นายโชฎึก โชติกำจร นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี และนายชาคร กัญจนะวัตตะ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่11ส.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาเหลือเพียง 4 คน คือ นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รดารุณ นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และ นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ซึ่งตามกฎหมายระบุว่าต้องหมดสมาชิกสภาพและภาระในการทำหน้าที่ไปโดยปริยาย เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเรียกว่าสภาเมืองพัทยาชุดปัจจุบันหมดภาระหน้าที่ไปทั้งหมดนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ส.ค. นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รดารุณ นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ได้เดินทางมาแสดงตัวยังห้องกิจการสภาเมืองพัทยา ว่ายังคงมาปฏิบัติหน้าที่และไม่ได้ละทิ้งงานราชการแต่อย่างใด แม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือไม่

ด้านนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี กล่าวว่าภายหลังจากที่เกิดปัญหาที่มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาลาออก 4 คน ทำให้สมาชิกที่เหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งซึ่งกฎหมายระบุว่าให้หมดสมาชิกสภาพไปโดยปริยายนั้น กรณีนี้ได้เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่เหลือไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และส่งผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตีความ ผู้ว่าฯ แจ้งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีปัญหาเรื่องของกฎหมายหลายฉบับที่ยังขัดแย้ง และคงต้องรอให้ทางกระทรวงมหาดไทยตีความ จึงยังชี้ชัดไม่ได้ว่าสมาชิกทั้ง 4 คนที่ไม่ได้ลาออกนั้นหมดสมาชิกสภาพหรือไม่ ดังนั้นในปัจจุบันจึงยังอนุญาตให้สมาชิกสภาที่เหลือเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ แต่ให้งดการประชุมใดๆเนื่องจากมีจำนวนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายที่ยังไม่มีการตีความที่ชัดเจน โดยการเดินทางมาในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ายังคงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ละทิ้งงานราชการแต่อย่างใดเท่านั้น ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรคงต้องรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.