วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+เศรษฐกิจ

ผอ.ทลฉ.ตรวจเยี่ยม ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

เมื่อเร็วๆนี้ ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง หลังเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังอีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ว่าที่ร้อยตรี อลงกรณ์ จิรัฏฐิติกาล นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ช่วยปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

ทั้งนี้ทางผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Mr.Lee Chun Seng President และ Mr.Shigeaki Kikuno Vice President เกี่ยวกับประเด็น ปัญหาในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ พร้อมกันนี้ ทางผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังขอรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การปรับปรุงพื้นผิวถนน ระบบสาธารณูปโภค การจัดการด้านความสะอาด โดยทาง ท่าเรือแหลมฉบัง จะเป็นผู้รวบรวมและเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ เพื่อจัดทำโครงการที่จะนำไปสู่การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ร้อยตำรวจตรีมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และผลการดำเนินการของโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง ท่าเทียบเรือ A โดยได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง ดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มปริมาณตู้สินค้าทางเรือชายฝั่งของท่าเทียบเรือ A และศึกษาในเรื่องสัญญาผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ อีกทั้ง ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้ให้คำแนะนำด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในแต่ละสัญญา อีกด้วย

โอกาสนี้ยังไปตรวจเยี่ยม ดูความก้าวหน้า พร้อมทั้งรับฟังการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และผลการดำเนินการของ โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมเสนอให้หาแนวทางในการเพิ่มปริมาณตู้สินค้าเพื่อเพิ่มรายได้และกำไรในอนาคตในท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากโครงการค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายที่คงที่ ดังนั้น การมีปริมาณตู้สินค้าเพิ่มมากขึ้น จะทำให้รายได้และกำไรในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น รวมถึง การนำระบบสารสนเทศ เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ ICD ลาดกระบัง และสายเรือ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการให้บริการร่วมกันในอนาคต ซึ่งจะยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น