-covid-19ชุมชน

ประเดิมเปิดตัวกองทุน “ชลบุรีต้องรอด” One Hundred One Hero วันแรกยอดบริจาคพุ่งกว่า 6.6 ล้านบาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 รัฐบาลต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จังหวัดชลบุรีมีการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค มีการปิดสถานประกอบกิจการต่างๆ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ฟิตเนส การงดจำหน่ายสุรา แอลกอฮอล์ การประกาศให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มคน รวมถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing และการรณรงค์การปฏิบัติตน เช่น การหมั่นล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน “ชลบุรี ต้องรอด” One Hundred One Hero กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างยิ่งยวด การต้องหยุดทำกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก การหยุดประกอบกิจการ การงดนั่งทานอาหารในร้านอาหาร การปฏิบัติตนในการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ การหมั่นล้างมือ เป็นต้น

สำหรับจังหวัดชลบุรี แม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง มีผู้รักษาหายแล้วจำนวนมากกว่าผู้ติดเชื้อ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ปากท้องของพี่น้องประชาชนที่ยังคงมีอยู่ ดังนั้นในฐานะของประธานคณะกรรมการกองทุน ชลบุรีต้องรอด ต้องมีภารกิจและหน้าที่ในการขับเคลื่อนดำเนินการด้านต่างๆ ที่ไม่สามารถนำงบประมาณของทางราชการมาใช้ให้ความช่วยเหลือได้ตามระเบียบ เพื่อให้การดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและในวันนี้ได้ถือโอกาสเปิดตัวกองทุน “ชลบุรี ต้องรอด One Hundred One Hero” เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ แนวทางการดำเนินงาน และช่องทางการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ในพื้นที่จังหัดชลบุรีได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินงานเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนถึงปัจจุบันนี้สามารถดำเนินการได้เป็นที่น่าพอใจ โดยยอดผู้ติดเชื้อมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในบางวัน หรือบางวันไม่มีผู้ติดเชื้อเลย แต่ทั้งนี้ การดำเนินตามมาตรการต่างๆ ยังคงต้องมีความเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง การรักษาระยะห่างทางสังคมในการดำเนินชีวิตตามปกติยังคงต้องปฏิบัติกันต่อไป เพื่อให้การหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไม่เกิดการติดต่อกัน ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ต่างให้ความร่วมมือ รวมแรง ร่วมใจ และช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีทั้งการปฏิบัติตนและการช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อีกด้วย

ผวจ.ชลบุรี กล่าวอีกว่า จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ได้เห็นพ้องต้องกันถึงแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีที่ไม่สามารถนำงบประมาณจากราชการมาใช้ได้ จึงได้จัดตั้งกองทุนขึ้น โดยใช้ชื่อว่า กองทุนชลบุรีต้องรอด One Hundred One Hero โดยกองทุน “ชลบุรีต้องรอด” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดชื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ สำหรับโรงพยาบาลเพื่อการรักษาและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเป็นแกนนำร่วมกับท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีมอบเงิน จำนวน 1,000 บาท ต่อครัวเรือน เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเร่งด่วนกว่า2 แสนครัวเรือน

สำหรับกองทุนชลบุรีต้องรอด One Hundred One Hero ได้วางเป้าหมายให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ร่วมทำภารกิจท้าทาย หรือ Challenges One Hundred One Hero ร่วมบริจาค 100 บาท พร้อมแชร์ในสื่อออนไลน์ เชิญชวนเพื่อนหรือคนรู้จัก ร่วมบริจาคอีกคนละ 100 บาท หรือตามกำลังได้ที่บัญชี “กองทุนชลบุรีต้องรอด” เลขบัญชี 210-0-53244-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านบึง และในวันเปิดตัววันแรก มีผู้ร่วมบริจาคแล้ว 6,650,000 บาท