-บริหารท้องถิ่น

คืบหน้าเอาคืนพื้นสาธารณะคลองปึกพลับ พบโซน A รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว 80%

            ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเอาคืนพื้นที่สาธารณะคลองปึกพลับ หลังมีชาวบ้านปลูกสร้างอาคารพักอาศัยรุกล้ำที่สาธารณะส่งผลทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทันเวลาฝนตกหนักต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนในกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่โดยรอบจากภาวะน้ำท่วมขัง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา เข้าชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการ

            นายมรุต อุทัยวัฒนานนท์ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการนายตรวจเขต ชี้แจงว่า การดำเนินการเอาคืนพื้นที่สาธารณะคลองปึกพลับนั้นลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบความคืบหน้าในการการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารรุกล้ำแนวคลองโดยมีการแบ่งแยกพื้นที่ดำเนินการไว้ 2 ส่วน คือโซน A มีผู้บุกรุก จำนวน 11 ราย มีความคืบหน้าไปแล้ว 8 % ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์ ซึ่งมีแนวระยะร่นจากลำคลองไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด ขณะนี้ได้รื้อถอนอาคารที่รุกล้ำคลองสาธารณะไปแล้ว 9 ราย อยู่ระหว่างเมืองพัทยาทำหนังสือตอบกลับ ในกรณีที่มีการร้องมายังเมืองพัทยาในเรื่องของการของผ่อนผันการย้ายออกจากอาคารพักอาศัยด้วยมีคนสูงอายุพักอาศัยอยู่ในบ้าน อีกทั้งติดปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  จำนวน 1 ราย และอยู่ระหว่างศาลปกครองคุ้มครอง จำนวน 1 ราย โดยขณะนี้ในส่วนของโซน A ได้มีการออกแบบการกั้นแนวกำแพงกันดิน เพื่อระบายน้ำในส่วนพื้นที่โซน A

            ส่วนโซน B บริเวณต้นคลองซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้ที่มีการพักอาศัยมาเป็นเวลานาน โดยในโซน B นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการออกคำสั่งรื้อถอน คาดว่าคำสั่งรื้อถอนจะออกในช่วงเดือนเมษายนนี้ พร้อมทั้งนี้ เมืองพัทยาจะเร่งประสานผู้พักอาศัยเพื่อช่วยเหลือเยียว หลังมีการรื้อถอนอาคารที่พักอาศัยรุกลำที่สาธารณะต่อไป